X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

. WWW.NASSERIA.NET

بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری

شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه روز بزرگداشت مقام شاعر و حکیم بزرگ ایرانی امام غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری(خیام) است.

شاعری گرانقدر که اشعار او معانی عرفانی بسیار بالایی دارد و عقل و منطق را به تفکر و تفتیش در امور معنوی وا می دارد.

متاسفانه آنطور که باید از این شعرا یاد نمی شود و آنطور که باید از خصوصیاتشان گفته نمی شود و اغلب ما جز نامی و یا یکی دو بیتی از اشعارشان و دروسی کوتاه در مورد زندگینامه شان که در دوران تحصیل خود خوانده ایم ،چیز دیگری در مورد ایشان نمی دانیم و این بسیارنا امید کننده است که چنین گنجهایی در طول تاریخ خود داشته باشیم و آنها را به فراموشی بسپاریم و معنویت و عرفان را در جاهای دگر و کتب دگر جستجو کنیم حال آنکه خود چنین اسطوره هایی داریم.

تصمیم گرفتم به مناسبت این روز بخشی از زندگینامه گزیده ای از اشعار و ویژگیهای شعر خیام نیشابوری و معرفی اثارش را برایتان انتخاب کرده و درج نمایم تا شاید ذره ای از کاستی هایی که در معرفی چنین بزرگانی صورت می گیرد را جبران نمایم.

امیدوارم برای شما که تشنه دانستن و حق و حقیقت هستید و طالب معرفت نکو باشد و جذاب.

 اشعار خیام بیشتر به زبان پارسی و تازی هستند مضمون عمده رباعیات خیام شک و حیرت، توجه به مرگ و فنا و تذکر در مورد مغتنم شمردن عمر آدمی است.

 

img/daneshnameh_up/7/77/khayam-neyshabor.gif

 

در کـــارگــه کـــوزه گری رفـــــتم دوش
دیــــدم دو هـــزار کـــوزه گویا و خموش
ناگاه یکـــی کوزه بـــر آورد خـــــــروش
کــو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

 

برای ورود به این بخش ادامه مطلب را بزنید.

 
زندگینامه

 


امام غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری یکی از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است. سال ولادت او دقیقاً مشخص نیست. او در شهر نیشابور به دنیا آمد. به این علت به او خیام می گفتند که پدرش به شغل خیمه دوزی مشغول بوده است.

او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آمد و دارای هوشی فوق العاده بوده و حافظه ای نیرومند و قوی داشت. در دوران جوانی خود به فراگیری علم و دانش پرداخته به طوری که در
فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشته به طوری که گفته شده او سلطان سنجر را که در زمان کودکی به مرض آبله گرفتار شده بود معالجه کرد.

او به دو زبان فارسی و عربی نیز شعر می سرود و در علوم مختلف کتابهای با ارزشی نوشته است. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بوده است و معاصران او همه وی را به لقبهای بزرگی مانند امام،
فیلسوف و حجة الحق ستوده اند. او در زمان دولت سلجوقیان زندگی می کرد که قلمرو حکومت آنان از خراسان گرفته تا کرمان، ری، آذربایجان و کشورهای روم، عراق و یمن و فارس را شامل می شد.

خیام معاصر با حکومت آلپ ارسلان و ملکشاه سلجوقی بود. در زمان حیات خیام حوادث مهمی به وقوع پیوست از جمله جنگهای صلیبی، سقوط دولت آل بویه، قیام دولت آل سلجوقی و... . خیام بیشتر عمر خود را در شهر نیشابور گذراند ودر طی دوران حیات خود فقط دو بار از نیشابور خارج شد سفر اول برای انجام دادن مراسم حج و سفر دوم به شهر ری و بخارا بوده است. خیام در علم نجوم مهارتی تمام داشت به طوری که گروهی از منجمین که با او معاصر بودند در بنای ساختن رصد خانه سلطان ملکشاه سلجوقی همکاری کردند و همچنین به درخواست سلطان ملکشاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام در دوران زندگی خود از جهت علمی و فلسفی به معروفیت رسید و مورد احترام علما و فیلسوفان زمان خود بود.

شهرت او گرچه بیشتر به شاعری است اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضی دانی بود که به آثار ابوعلی سیناپرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد. اولین اشاره ای که به شعر خیام شده، صدسال پس از مرگ اوست.
نوشته اند:که خیام را به تدریس و نوشتن کتاب رغبت چندانی نبود. شاید به دلیل آنکه شاگردان هوشمند برگزیده ای پیرامون خود نمی یافت و چه بسا از آن جهت که اوضاع روزگار خود را، که مقارن حکومت
سلجوقیان و مخالفت شدید با فلسفه و زمان رونق بازار بحث ها و جدل های فقیهان و ظاهربینان بود، شایسته ابراز اندیشه های آزاد و بلند نمی دید. با این همه، از او نوشته های بسیار برجای مانده که در قرون وسطی به لاتین ترجمه شد و مورد توجه اروپائیان قرار گرفت.

رساله وی در
جبر و مقابله و رساله ای دیگر، که در آن به طرح و پاسخگویی به مشکلات هندسه اقلیدس پرداخته، از جمله مشهورترین آثار ریاضی اوست.

خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی، حاصل محاسباتی است که او و عده ای از دانشمندانی دیگر، در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام در باب چگونگی محاسبات نجومی خود رساله ای نیز نوشته است. وی علاوه بر ریاضی و نجوم، متبحر در
فلسفه، تاریخ جهان،زبانشناسی و فقه نیز بود. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. از همین رو، بسیاری از صوفیان و عارفان زمان، او را به خود نزدیک می یافته اند.

بنا به روایتی خیام سفرهایی به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان کرد و همه جا با روشنی تمام در باب حیرت و سرگشتگی فلسفی خویش سخن می گفت و معتقدات دینی را مورد تردید قرار می داد. رساله ای در کیفیت معراج، رساله دیگر درباره علوم طبیعی و کتاب های بسیار به زبان های فارسی و عربی حاصل زندگی نسبتا طولانی اوست.

از آثار معروف فارسی منسوب به عمر خیام، رساله نوروز نامه است که با نثری ساده و شیوا، پیدایی
نوروز و آداب برگزاری آن را در دربار ساسانیان بازگو نموده. او در این رساله با شیفتگی تمام درباره آیین جهانداری شاهنشاهان کهن ایرانی و پیشه ها و دانش هایی که مورد توجه آنان بوده سخن رانده و تنی چند از شاهان داستانی و تاریخی ایران را شناسانده است. 

ویژگیهای شعر خیام


شعر خیام، در قالب رباعی، شعری کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در عین حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات خیام را حدود هفتاد دانسته اند، حال آن که بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده می شود. در دنیای ادب و هنر بیرون از مرزها، خاصه در جهان انگلیسی زبان، خیام معروف ترین شاعر ایرانی است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه رباعیات او به وسیله ادوارد فیتز جرالد شاعر انگلیسی است. اوست، که در قرن نوزدهم میلادی، افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر گردید.

در حدود دوازده اثر از خیام در علم و فلسفه به جای مانده است، اما همین آثار اندک، وی را در سراسر جهان به شهرت رسانده است. از مهمترین آنها" کتاب جبر" اوست که بهترین اثر در نوع خود در
ریاضیات است. از دیگر آثار او می توان به رساله فی شرح ما اشکال من مصادرات اقلیدس، رساله فی ابراهین علی المسائل الجبر و المقابله (جبر خیام)، میزان الحکم، رساله الکون و التکلیف، الجواب عم ثلاث مسائل اضیاء العقلی، رساله فی الوجود، رساله فی کلیه الوجود، نوروزنامه و کتاب الزیج الملکشاهی که به رومی نیز ترجمه شده ، اشاره کرد.تصویر


اشعار خیام بیشتر به زبان پارسی و تازی هستند مضمون عمده رباعیات خیام شک و حیرت، توجه به مرگ و فنا و تذکر در مورد مغتنم شمردن عمر آدمی است.


سرانجام شاعر بزرگ در سال 517 ﻫ . ق در شهر
نیشابور دارفانی را وداع گفت.

او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پبش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با وی داشته این پیش بینی را اینطور بیان کرده : "گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند ." نظامی عروضی بعد از چهار سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشابور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همان جایی است که او گفته بود.

ویژگی سخن

 

خیام در زمینه ادبیات و شعر، بیشترین معروفیت را در رباعیات به دست آورده چون رباعیات او بسیار ساده و بی آلایش و دور از تکلف و تصنع نوع زبان شعری است در عین اینکه شامل فصاحت و بلاغت است دارای معانی عالی و استوار است. خیام در این رباعیها افکار فلسفی خود را به زیباترین شکل بیان می کند و این رباعیها را غالباً در دنبال تفکرات فلسفی خود سروده و به همین علت است که خیام در زمان خود شهرتی در شاعری نداشته و بیشتر به عنوان حکیم و فیلسوف معروف بوده اما بعدها که رباعیهای لطیف و فیلسوفانه او مشهود شد نام او در شمار شاعرانی قرار گرفت که شهرت جهانی پیدا کردند. خصوصیات دیگری که در اشعار خیام نمودار است این است که سخنش در کمال متانت و سنگینی است.

اهل شوخی و مزاح نیست، با کسی کار ندارد چون او حکیمی است متفکر، دنبال سخنوری نیست و هنگامی که در اشعارش دقت می کنیم متوجه می شویم که افکار شعری او بر دو یا سه موضوع بیشتر نیست: یادآوری مرگ، تأسف بر ناپایدار بودن زندگی و بی اعتباری روزگار. از میان شعرای بزرگ ایران کمتر کسی به اندازه خیام است که شهرت جهانی داشته باشد چون اشعار او به زبانهای مختلف ترجمه شده است.


گزیده ای از اشعار

 

ابر آمد و باز بر سر سبزه گزیست
بی باده گلرنگ نمی باید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

می نوش که عمر جاودانی این است
خود حاصل از ایام جوانی این است
هنگام گل و باده و یاران سر مست
خوش باش دمی که زندگانی این است
بر شاخ امید اگر بری یافتمی
هم رشته خویش را سری یافتمی
تا چند ز تنگنای زندان وجود
ای کاش سوی عدم دری یافتمی
تصویر
از جمله رفتگان این راه دراز
باز آمده ای کو که به ما گوید راز
هان بر سر این دو راهه آز و نیاز
چیزی نگذاری که نمی آیی باز

ای دل! غم این جهان فرسوده مخور
بیهوده نه ای غمان بیهوده مخور
چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید
خوش باش غم بوده و نابوده مخور

در دایره ای که آمدن ،رفتن ماست
آن را نه بدایت نه نهایت پیداست
کس می نزند دمی در این عالم راست
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت
چون آب به جویبار و چون باد به دشت
هرگز غم ایام مرا یاد نگشت
روزی که نیامدست و روزی که گذشت


معرفی آثار

 

آنچه که از آثار خیام وجود دارد یا تاریخ نویسان وجود آنها را ذکر کرده اند رساله ها و مقالاتی است که او در علوم مختلف نوشته است که عبارتند از:


1- رساله ای در جبر و مقابله
2- رساله ای در شرح اصول اقلیدس
3- زیج ملکشاهی یا زیج جلالی
4- رساله ای در طبیعیات
5- رساله در وجود
6- رساله فلسفی که در آن از حکمت الهی در آفرینش عالم و تکالیف مردم و عبادات بحث می کند.
7- رساله ای در اختلاف فصول و اقالیم
8- نوروز نامه که درباره رسوم و اعیاد ایرانیان به ویژه تاریخ و آداب ایرانیان در روز عید نوروز است.
9- دیوان رباعیات
10_ رساله فی براهین الجبر و المقابله
11_ رساله تکلیف
12-رساله ای در شرح مشکلات کتاب مصادرات اقلیدس
13_رساله روضه القلوب
14_رساله ضیاء العلی
15_رساله میزان الحکمه
16_رساله ای در صورت و تضاد
17_ترجمه خطبه ابن سینا
18_رساله مشکلات ایجاب
11_رساله ای در بیان زیگ ملک شاهی
12_رساله نضام الملک در بیان حکومت
13_رساله لوازم الا کمنه
14_اشعار عربی خیام
15_عیون الحکمه
16_رساله معراجیه
17_رساله در علم کلیات
20_رساله در تحقیق معنی وجود
21_رساله ای در صحت طرق هندسی برای استخراج جذر و کعب

 

منبع: دانشنامه رشد


نظرات (20)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام
کارتون تحسین بر انگیزه
هنرمند و بزرگ مرد هیچگاه نمی میرد .
جمعه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 15:50
امتیاز: 0 0
خرم دل آن که زین جهان زود برفت!
و آسوده کسی که خود نیامد به جهان
...
و در کلام خیام هم ، اکنون ناصر را یافتم!
و سلام به همبغضی های مینا

شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 09:36
امتیاز: 0 0
.
شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 10:39
امتیاز: 0 0
سلام مثل همیشه قشنگ و بجا بود
ممنون

با وبلاگ جدید ( هر چه تو را یاد من بیاورد زیباست ...) منتظر حضور شما دوستان هستم

http://lina.blogsky.com/
شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 14:37
امتیاز: 0 0

_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤
__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤
_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤________¤¤¤¤
_¤¤¤¤¤¤¤¤ مهربون همیشگی ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_____¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ من آپم ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ گذری ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ نیم نگاهی ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ نظری ¤¤¤¤¤¤¤
__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
______________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_________________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
___________________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_____________________¤¤¤¤¤¤
______________________¤¤¤¤
_______________________¤¤

سلام عزیز جان
خوبی
خوشی سلاکتی
خیلی کم به ما سر می زنی
چرا[تشویش]
منتظرت هستم
مشکی دوست باشی و بمونی یاعلی
یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 02:11
امتیاز: 0 0
خیلی بجا بود.
ما زیاد گنجامونو نمیشناسیم.
خیام تقویم شمسی رو فکر کنم تکمیا کرده.
و دقیقترین تقویم دنیاست.
شناخته ترین ایرانی هم باید باشه.
فکر میکنم البته.به خاطر مثلث خیام پاسکال و ریاضیات و نجوم.
ولی مولانا هم ماهه!(شوخی)
یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 13:21
امتیاز: 0 0
چون در گذرم به باده شویید مرا
تلقین به شراب ناب گویید مرا
خواهید به روز حجر یابید مرا
از خاک در میکده جویید مرا

زنده باد نام حکیم عمر خیام
یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 17:17
امتیاز: 0 0
سلام

مینای عزیزم

مطلبت فوق العاده بود دست گلت درد نکنه

ضمنا وبلاگ رد پای جنوب تا ملکوت نیز بروز شد منتظر نظراتت هستیم
یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 17:57
امتیاز: 0 0
سلام
دست شما درد نکند خسته نباشی .
نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 18:17
امتیاز: 0 0
سلام مینای عزیزم ...

ممنون بخاطر تلاش و حضور سبز همیشگیت ... یا علی
یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 21:35
امتیاز: 0 0
گل مینای عزیز

ایمیل من به دست شما رسید؟؟؟

چیزایی که گفتم جوابی داشت یانه؟.....

من منتظر ایمیل شما هستم

یا حق........
دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 09:22
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام
ایمیل شما رو جواب دادم.

بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام ...
خوشحالم که وبلاگ شما رو اگرچه به صورت کاملا تصادفی ، پیدا کردم . واقعا وبلاگ جالبی دارید .
خیلی تمایل به تبادل لینک با شما رو دارم . دوست دارم لینکتون رو تو سایتم داشته باشم تا هر وقت هم خودم و هم بازدید کننده هام دلمون خواست بتونیم بهت سر بزنیم .
اگه مایل به تبادل لینک باشی دوست دارم سایت من رو با نام
۩۞۩صحنه دارترین فیلم سال۩۞۩ لینک کنی . و حتما به من اطلاع بده که وبلاگ تو رو با چه نامی لینک کنم .
ارتباط
سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387 ساعت 06:24
امتیاز: 0 0
همیشه این رباعی خیام را دوست داشتم:

هر یک چندی یکی برآیدکه منم
با نعمت و با سیم و زر آید که منم

چون کارک او نظام گیرد روزی
ناگه اجل از کمین درآید که منم

بسیار عبرت آموز است.

واین :

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

در بند ســر زلف نــگاری بــوده است

ایــن دسته کــه بر گردن او می بـینی

دستیست که بر گردن یاری بوده است

بچه که بودم یک کتاب رباعیات خیام داشتم با کلی عکس های حوریهای زیبا (البته در کتابخانه ی ماددر عزیزم)
بخاطر همینم زیاد به اون کتاب نگاه میکردم
یواش یواش که بزرگتر شدم سعی میکردم از عکس ها برم تو متن شعرها و یه ربطی بین تصاویر و ابیات پیدا کنم
و اینگونه شد که رباعیات خیام را تا حدودی حفظ شدم...

پست خوبی بود ممنونچهارشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1387 ساعت 01:00
امتیاز: 0 0
سلام ...
امیدوارم حالتون خوب باشه
می خواستم بهتون بگم یوزر http://www.nasserabdollahi.blogfa.com/
چند وقته که پاک شده
گفتم اطلاع بدم، شاید بخواید استفاده کنید...
اگه میخواید که استفاده کنید سریع دست به کار بشید...
خدانگهدار جاوید ناصریا و دوستارانش
شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1387 ساعت 11:09
امتیاز: 0 0
پاسخ:
گل مینا:

متاسفانه این آدرس هم گرفته شد!
سلام...
اول باید بگم کاش زود تر ادرسی رو که گفتم ثبت نشده به ثبت میرسوندین اون وقتی که بهتون خبر دادم خالی بود...خلاصصه بگذریم...
مطلبی بود که در رابطه با وبلاگم و لینک اون تو وبلاگتون می خواستم بگم که این وبلاگ دیگه تغییر نخواهد کرد و اگر مشکلی نداشتید خوشحال میشم بنده رو لینک کنید...
دل نوشته های احمد رستمی
www.ahmadrostami.blogfa.com
در ضمن خیلی وقته شما رو لینک کردم...
تا درودی دیگر دوصد بدرود
دوشنبه 6 خرداد‌ماه سال 1387 ساعت 16:16
امتیاز: 0 0
پاسخ:
گل مینا:

من همون لحظه که پیغامتون و دیدم امتحان کردم اما خوب..

در مورد وبلاگتون..

باور کنم آخریه؟!!!
انگار بابت ادرس وبلاگم هنوز مطمئن نشدید(لینکم نیست...)
باور کنید این آخری آخریه!...ممنون
سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387 ساعت 11:19
امتیاز: 0 0
به نام یگانه منجی هستی بخش
با عرض سلام و ارادت خدمت شما و همه دوستداران ناصر همیشه جاودان
قبل از هر چیز باید عذرخواهی کنم از اینکه مدتیه که عضو شدم ولی به دلیل مشغله کاری نتونستم نظراتمو بنویسم
تا حدودی تاریخچه این وبلاگ رو خوندم و خیلی لذت بردم از اینهمه احساسات خالصانه ولی مینای عزیز فکر می کنم دیگه بیان صرفا جملات احساسی در مورد ناصر کافی باشه
بله ناصر رفت بسان همه رفتگان وهمه ما که دیر یا زود خواهیم رفت و به نظر من بیان یکسری جملات برخواسته از احساس در طولانی مدت نمیتونه یاد ناصرو زنده نگهداره ؛ اگه هم بخواد ماندگار بشه فقط در حد همین وبلاگ و چندتا دیگه که از تو دل همین وبلاگ بوجود اومده
این مقدمه رو گفتم تا با کسب اجازه چند تا انتقاد هم بکنم(البته تو نظرات بعدیم)
اگه مایل به شنیدن هستید لطفا بگین
با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما
رامین
دوشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1387 ساعت 18:19
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام
خوشحال می شم انتقاداتتون و بشنوم
با سلام‌:
مثل همیشه وبلاگ ناصریا بسیار قشنگ و با محتواست. به گل مینا و هومن عزیز خسته نباشید گفته و موفقیت روزافزون برای
شما خواهانم.
یا علی
پنج‌شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1387 ساعت 22:41
امتیاز: 0 0
من از بندرعباس دیار ناصر هرگز نمیرد انکه نامش زنده شد به عشق
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387 ساعت 19:49
امتیاز: 0 0
با تقدیم سلام. کارتان بسیارخوب و تحسین برانگیز است. مطالب غنی و سازنده . آرزوی موفقیت و کامیابی را برای شما دارم. خوشحال می شوم به وبلاگ بنده هم سری بزنید.
یکشنبه 19 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 10:03
امتیاز: 0 0